Koja Miravi


Marzieh

کجا می روی؟
کجا می روی؟
به کوی تو بی اختیار آمدم
به سوی تو دیوانه وار آمدم
امیدم نگر
قرارم ببین
به مویت نگر
شام تارم ببین
به رویت نگر
نوبهارم ببین
خوشا عشق سوزان درد آفرین
به غم یار و با نا مرادی قرین
تو بی دل دلم را کجا می بری؟
چو قدرش ندانی چرا می بری؟
تو بی دل دلم را کجا می بری؟
چو قدرش ندانی چرا می بری؟
کجا می روی؟
کجا می روی؟
به کوی تو بی اختیار آمدم
به سوی تو دیوانه وار آمدم
امیدم نگر
قرارم ببین
به مویت نگر
شام تارم ببین
به رویت نگر
نوبهارم ببین
***
نه اشتیاقی نه انتظاری نه آرزویی
نه غم گساری نه گلعذاری نه لاله رویی
بیا که بی تو ز هستی خود خبر ندارم
بیا که جز تو به کس امیدی دگر ندارم
چو می روی از نظرم کی می روی از یادم
غبار راه تو شوم گر که دهی بر بادم
به کس نگوییم غم دل
محرم دل می خواهم من
ز ناله ی پر شررم
بی اثرم آگاهم من
تو عمر جاویدانی
تو فتنه ی دورانی
تو ماه جان افروزی ماه منی
تو شعله ی جان سوزی آه منی
***
کجا می روی؟
کجا می روی؟
به کوی تو بی اختیار آمدم
به سوی تو دیوانه وار آمدم
امیدم نگر
قرارم ببین
به مویت نگر
شام تارم ببین
به رویت نگر
نوبهارم ببین