Khoshgal Man


Habib

خوشگل زیاد پیدا می شه تو دنیا
اما یکیش خوشگل من نمی شه
لاله رو می گن نوبر بهاره
برای تو نوبری همیشه
مثله تو پیدا نمی شه دلبری
با یک نگاه از همه دل می بری
من نمی گم تموم عالم می گن
از همه خوشگل ها تو خوشگل تری
خوشگل زیاد پیدا می شه تو دنیا
اما یکیش خوشگل من نمی شه
لاله رو می گن نوبر بهاره
برای تو نوبری همیشه
مثله تو پیدا نمی شه دلبری
با یک نگاه از همه دل می بری
من نمی گم تموم عالم می گن
از همه خوشگل ها تو خوشگل تری
موجی که موی تو داره دریا نداره
لطفی که روی تو داره صحرا نداره
نازی که اون نگاه و لبخند تو داره
سپیده صبح شب یلدا نداره
خوشگل زیاد پیدا می شه تو دنیا
اما یکیش خوشگل من نمی شه
لاله رو می گن نوبر بهاره
برای تو نوبری همیشه
موجی که موی تو داره دریا نداره
لطفی که روی تو داره صحرا نداره
نازی که اون نگاه و لبخند تو داره
سپیده صبح شب یلدا نداره
مثله تو پیدا نمی شه دلبری
با یک نگاه از همه دل می بری
من نمی گم تموم عالم می گن
از همه خوشگل ها تو خوشگل تری
خوشگل زیاد پیدا می شه تو دنیا
اما یکیش خوشگل من نمی شه
لاله رو می گن نوبر بهاره
برای تو نوبری همیشه
خوشگل زیاد پیدا می شه تو دنیا
اما یکیش خوشگل من نمی شه
لاله رو می گن نوبر بهاره
برای تو نوبری همیشه