Khodemonim


Hamid Khandan

خودمونیم ولی می شد
قصه اینجوری نباشه
می شد این رابطه از هم
به همین زودی نپاشه
می شد این فاصله از ما
تا همیشه رو بگیره
خیلی چیزا می شد اما
شدنی نمی شه دیره
خودمونیم اگه احساسی نباشه
خیلی سخته آدما با هم بمونن
اگه پائین نمی یان ماه و ستاره
واسه اینه که دچار آسمونن
خودمونیم اگه قلبم
بیخود از عشق نمی ترسید
اگه دلشوره نداشتم
اگه پاهام نمی لرزید
اگه جای شک و تردید
اعتمادت مال من بود
حالا حرف قصه ی ما
حرف خوب ما شدن بود
خودمونیم اگه احساسی نباشه
خیلی سخته آدما با هم بمونن
اگه پائین نمی یان ماه و ستاره
واسه اینه که دچار آسمونن