Khazeha


Fataneh

خزه سبز و لطیفی در آرامش مهتاب
رویش عشق من و تو در اندیشه خواب
حنجره ساکت و گریون رقص برگای هراسون
گذر نسیم گلها از تو باغای پریشون
به تو نزدیکم و دورم
اطلس عشق و عبورم
به نجابت تو و مهر
عاشق سنگ صبورم
پر طاووس و لالایی
مرز لمس و مهربونی
ترس عشق و هوس عشق
توی دستای تو جاری
رویش سیل آب و دریا
پیش چشمای تو اینجا
موج خواستن و رسیدن
به من همیشه تنها
به تو نزدیکم و دورم
اطلس عشق و عبورم
به نجابت تو و مهر
عاشق سنگ صبورم