Khatereh


Hamid Askari

یعنی باید باور کنمدیگه نیستی !یعنی باید باور کنم ؟
چه جوری می تونم اون همه خاطراتتو یه شبه پر پر کنم ؟
یکی دوروز نیست آخه صحبت یه عمره که دارم برای تو می میرم
می دونم محاله بدون تو نمی تونم یه لحظه ام سر کنم
مگه منو دوستم نداری ؟ که اینجوری میزاری میری بی خیال ما میشی
مگه فکر کردی من بازیچم که یه روز میگی دوستم داری و فرداش میری
آخه چه جوری باور کنم رفتن تو برام مرگه بدون تو نمی تونم
بگو کی اومد به جای من افتادم از چشمای تو نگو لایق تو نبودم

یعنی باید باور کنمدیگه نیستی !یعنی باید باور کنم ؟
چه جوری می تونم اون همه خاطراتتو یه شبه پر پر کنم ؟
یکی دوروز نیست آخه صحبت یه عمره که دارم برای تو می میرم
می دونم محاله بدون تو نمی تونم یه لحظه ام سر کنم
مگه منو دوستم نداری ؟ که اینجوری میزاری میری بی خیال ما میشی
مگه فکر کردی من بازیچم که یه روز میگی دوستم داری و فرداش میری
آخه چه جوری باور کنم رفتن تو برام مرگه بدون تو نمی تونم
بگو کی اومد به جای من افتادم از چشمای تو نگو لایق تو نبودم

مگه منو دوستم نداری ؟ که اینجوری میزاری میری بی خیال ما میشی
مگه فکر کردی من بازیچم که یه روز میگی دوستم داری و فرداش میری
آخه چه جوری باور کنم رفتن تو برام مرگه بدون تو نمی تونم
بگو کی اومد به جای من افتادم از چشمای تو نگو لایق تو نبوددددددددددم