Khanegi


Lyrics by: Shahyar Ghanbari
Mansour

سرخی من از تو ای آتشفشان
ای غزل رنگین کمان ماندگار
لحظه هایم را ببر تا پشت خواب
ای تو تکرار من ای آیینه دار
با تو باید سایه را پیدا کنم
در تو باید گم شوم دیوانه وار
تشنه باید بود و از دریا گذشت
با توام ای حسرت هر شوره زار
ای تو جادوی شب میلاد عشق
سبز سبزم کن درآغوش بهار
ناز من چیزی بگو حرفی بزن
ای تو تعریف من و تعریف یار
ای قدیمی مثل یک آهنگ دور
مثل لالایی پر ازخواب دیار
با تو باید سایه را پیدا کنم
در تو باید گم شوم دیوانه وار
تشنه باید بود واز دریا گذشت
با توام ای حسرت هر شوره زار
با توام ای حسرت هر شوره زار
جوشش عشق مرا در خود ببین
ای دو چشمت انفجار چشمه سار
با توام ای خوب خوب خوب من
خسته ام از انتظار و انتظار
ای زلال خانگی بر من ببار
خسته ام از انتظارو انتظار
ای زلال خانگی بر من ببار
ای زلال خانگی بر من ببار