Kay Miyai


Nahid

بهاره کی میای؟
بهاره کی میای؟
درخت سیب خونه زد جوونه
رو هر شاخه پرستو کرده لونه
کی میایی کی میایی؟
بهاره کی میای؟
بهاره کی میای؟
ازهر کوچه صدای پات میاد
دل میگه یارم میاد
اونکه بود همساده ی دیوار بدیوارم میاد
بهاره کی میای؟
بهاره کی میای؟
رو هر شاخه کبوتر کرده لونه
کنار هم نشستن عاشقونه
کی میایی کی میایی؟
بهاره کی میای؟
بهاره کی میای؟
از تو کوچه بوی یاسو مریمو سسنبل میاد
از ده بالا صدای چه چه بل بل میاد
میگه بازم بهاره
هوا هوای یاره
دل من بیقراره
اخه داری میای دوباره
بهاره کی میای؟
بهاره کی میای؟
بهاره کی میای؟
بهاره کی میای؟
درخت سیب خونه زد جوونه
رو هر شاخه پرستو کرده لونه
کی میایی کی میایی؟
بهاره کی میای؟
بهاره کی میای؟
ازهر کوچه صدای پات میاد
دل میگه یارم میاد
اونکه بود همساده ی دیوار بدیوارم میاد
بهاره کی میای؟
بهاره کی میای؟
رو هر شاخه کبوتر کرده لونه
کنار هم نشستن عاشقونه
کی میایی کی میایی؟
بهاره کی میای؟
بهاره کی میای؟