Houveyat


Ali Lohrasbi

تنها نرو، این راه رفتن نیست
دنیای تو، چیزی به جز من نیست
تو از خودت چیزی نمی دونی
تنها نرو، تنها نمی تونی
میری که با فکر تو تنها شم
میری که هم درد خودم باشم
تو آخر راهو نمی دونی
تنها نرو، تنها نمی تونی
من حال این روزاتو می دونم
چیزی نگو، چشماتو می خونم
این جاده تا وقتی نفس داره
چشماشو از تو بر نمی داره
من از هوای جاده دل گیرم
از فکرشم دلشوره می گیرم
این آینه تو فکر شکستن نیست
باور نکن، این صورت من نیست
دستامو با احساس تو بستم
من، بی نهایت با تو همدستم
تا جاده میره سمت بی راهه
گم کن منو، این آخرین راهه
من حال این روزاتو می دونم
چیزی نگو، چشماتو می خونم
این جاده تا وقتی نفس داره
چشماشو از تو بر نمی داره
من از هوای جاده دل گیرم
از فکرشم دلشوره می گیرم
این آینه تو فکر شکستن نیست
باور نکن، این صورت من نیست.