Hezar Poneh


Sattar

خدا یا تو دلم پر بونه ست
نگاه کن بونه هاش دونه دونه ست
خدا یا تو دلم پر بونه ست
نگاه کن بونه هاش دونه دونه ست
خبر داد عاشق من که شده وارث مجنون
برام رو میکنه گنجینه قلب پریشون
هزار آ ینه میذاره به سر راه تماشا
که شاید توی نگاهش بشینه گوشه چشمام
پس چرا باز تو دلم پر بونه ست
نگاه کن بونه هاش دونه دونه ست
بازم بندگی کرده پریزاده مهتاب
همین عاشق ساده بازم میگذره از خود
تو بارون نگاهش بشینم یا نشینم
تمنا رو تو چشماش ببینم یا نبینم
خدا یا تو دلم پر بونه ست
نگاه کن بونه هاش دونه دونه ست

بازم بندگی کرده پریزاده مهتاب
همین عاشق ساده بازم میگذره از خود
تو بارون نگاهش بشینم یا نشینم
تمنا رو تو چشماش ببینم یا نبینم
خدا یا تو دلم پر بونه ست
نگاه کن بونه هاش دونه دونه ست
خدا یا تو دلم پر بونه ست
نگاه کن بونه هاش دونه دونه ست
اگر عاشق من شعله بیصبر و قراره
برای دل من قصه دلگرمی رو داره
اگه هدیه عاشق یه گلوبند ستاره ست
اگه ا ین دم شیرین رو تمایل به دوباره ست
پس چرا باز تو دلم پر بونه ست
نگاه کن بونه هاش دونه دونه ست
بازم بندگی کرده پریزاده مهتاب
همین عاشق ساده بازم میگذره از خود
تو بارون نگاهش بشینم یا نشینم
تمنا رو تو چشماش ببینم یا نبینم
خدا یا تو دلم پر بونه ست
نگاه کن بونه هاش دونه دونه ست