Ghazal Ghazal


Fataneh

میشه با نگاه تو به شبی تازه رسید
میشه با صدای تو همه حرفهارو شنید
زیره سقف سرنوشت مثل یک ستاره ای
واسه عمر رفته ام نفسی دوباره ای
غزل غزل به یاد تو غزل غزل فدای تو
ستاره های آسمون ریخته به زیره پای تو
نفس نفس برای توصدا صدای پای تو
بزار بگم که عاشقممنم به انتظار تو
میشه با طلوع تو شب دل تنگی بره
از غروب عشق مابمونه یه خاطره
میشه با نگاه تو به هر آرزو رسید
میشه از چشای تومزه عشق چشید
غزل غزل به یاد تو غزل غزل فدای تو
ستاره های آسمون ریخته به زیره پای تو
نفس نفس برای توصدا صدای پای تو
بزار بگم که عاشقممنم به انتظار تو
میشه با طلوع تو شب دل تنگی بره
از غروب عشق مابمونه یه خاطره
میشه با نگاه تو به هر آرزو رسید
میشه از چشای تومزه عشق چشید
غزل غزل به یاد تو غزل غزل فدای تو
ستاره های آسمون ریخته به زیره پای تو
نفس نفس برای توصدا صدای پای تو
بزار بگم که عاشقممنم به انتظار تو