Ghaseh Eshgh


Nahid

تو قلب عاشق من ببین کجای کاری
قصه برات نوشتم خودت خبر نداری
خودت خبر نداری برات چیا نوشتم
رو این کتاب قصه اسم تو رو گذاشتم
تو اسمون قصه اون بالا بالاهایی
بچه محل ما و همسایه ی خدایی
تو قلب عاشق من ببین کجای کاری
قصه برات نوشتم خودت خبر نداری
سر کوچتون ستاره ها
ته کوچتون فرشته ها
توی کوچتون نگو نگو
توی کوچتون نگو نگو
شا پری های قصه ها
شا پری های قصه ها
تو قلب عاشق من ببین کجای کاری
قصه برات نوشتم خودت خبر نداری
تو قصه ها زمستونو میشه برات بهار کنم
تو دنیای راس راسکی
بگو برات چیکار کنم
بگو برات چیکار کنم
تو قلب عاشق من ببین کجای کاری
قصه برات نوشتم خودت خبر نداری
خودت خبر نداری برات چیا نوشتم
رو این کتاب قصه اسم تو رو گذاشتم
سر کوچتون ستاره ها
ته کوچتون فرشته ها
توی کوچتون نگو نگو
توی کوچتون نگو نگو
شا پری های قصه ها
شا پری های قصه ها
تو قلب عاشق من ببین کجای کاری
قصه برات نوشتم خودت خبر نداری