Farferehhaye Bi Bad


Mansour

روی رف تنگ بلور
پشت سر ستون نور
از گلاب پاش طلا
میریزه عطر صدا
صدای ساعت گل
صدای یه قل دو قل
صدای زنجره ها
عشق بی وقفه ما
بگو پس فرفره ی چهار پر کاغذی کجاس؟
چشم کی دنبال دنباله ی بادبادک ماس؟
نذار قیقاج بزنه کله کنه پایین بیاد
اوج بادبادک ما رهایی ترانه هاس
ظهر داغ و کوه یخ
من و این گوله نخ
از تو دنباله ی من
سرخی لاله ی من
نکنه دوباره باز
بشکنه به سرو ناز
بال بادبادک ما
پر پرواز صدا
بگو پس فرفره چهار پر کاغذی کجاس؟؟
چشم کی دنبال دنباله بادبادک ماس؟؟
نزار قیقاج بزنه کله کنه پایین بیاد
اوج بادبادک ما رهایی ترانه هاس
ظهر داغ و کوه یخ
من و این گوله ی نخ
از تو دنباله ی من
سرخی لاله ی من
نکنه دوباره باز
بشکنه به سرو ناز
بال بادبادک ما
پر پرواز صدا
فرفره های بی باد بادبادکی که افتاد
یعنی که این بی نفس هوای تازه میخواد