Dou Delbar


Shohreh

میون دوتا دلبر من دو دلم کدوم ور
اینور برم یا اونور
یکیشسیاه گیسوش ابشار ریخته بردوش
یکیش طلای طلایی با چشم کهربایی
یکیش شلوغو طناز عاشق رقص و اواز
یکیش متینو سنگین ساکتو ناز و شیرین
میون دوتا دلبر من دو دلم کدوم ور
اینور برم یا اونور
اینور برم یا اونور
یه روز دلم برای این بیقراره
یه روز از دست اون اروم نداره
سر شب واسه اینسحر واسه اون دل من
دل من میشمره شبا ستاره
دل من میشمره شبا ستاره
میون دوتا دلبر من دو دلم کدوم ور
اینور برم یا اونور
یکیش با صد اشاره گفته دوسم میداره
یکیش نگفته اما این از نگاش میباره
هردو برام غزیزن هردو رو دوس میدارم
یه دل دارمو دو دلبر دو دل شدم تو کارم
میون دوتا دلبر من دو دلم کدوم ور
اینور برم یا اونور
اینور برم یا اونور
یه روز دلم برای این بیقراره
یه روز از دست اون اروم نداره
سر شب واسه اینسحر واسه اون دل من
دل من میشمره شبا ستاره
دل من میشمره شبا ستاره
میون دوتا دلبر من دو دلم کدوم ور
اینور برم یا اونور
اینور برم یا اونور