Dlam garfteh


Nima Masiha

دلم گرفته بی تو، چشام دریای خونه
دلم گرفته بی تو، نذار گم شم توو رگبار زمونه

دلم گرفته بی تو، چشام دریای خونه
دلم گرفته بی تو، نذار گم شم توو رگبار زمونه

دلم گرفته بی تو، منو به گریه نسپار
دلم گرفته بی تو، رهام کن از این زنجیر و دیوار

دلم گرفته بی تو، دیگه آروم ندارم
دیگه حتی نمیخوام سر روی شونت بذارم

دلم گرفته بی تو، اسیر و گوشه گیرم
نذار بسوزم و ویرون بشم اما نمیرم

دلم گرفته بی تو.

به مرز شب رسیدم، ببین دچار ترسم
کمک کن بگذرم از گیر و دار این جهنم

ببین توو این هیاهو، چه بغضی توو گلومه
هنوز مردابی از فریاد و ظلمت رو به رومه

دلم گرفته بی تو، چشام دریای خونه
دلم گرفته بی تو، نذار گم شم توو رگبار زمونه

دلم گرفته بی تو، چشام دریای خونه
دلم گرفته بی تو، نذار گم شم توو رگبار زمونه