Devoneh


Siavash Ghomayshi

این همه، دردسر، فایده نداره
دیگه تو،تو دلم،جایی نداری
این همه، دردسر، فایده نداره
تو دلم،دیگه تو، جایی نداری
دیوونه، دیوونه، که دلش هرجا میره
می مونه، می مونه، تا که از راه در می ره
کی جواب درد بی درمون من، پیدا می شه
کی میشه، کجا می شه، که من آروم بگیرم
از تموم دار دنیا تو فقط مونده بودی
تو فقط دلخوشی من توی زندگی بودی
این همه، دردسر، فایده نداره
تو دلم،دیگه تو، جایی نداری
دیوونه، دیوونه، که دلش هرجا میره
می مونه، می مونه، تا که از راه در می ره
کی جواب درد بی درمون من، پیدا می شه
کی میشه، کجا می شه، که من آروم بگیرم
دیوونه، دیوونه، که دلش هرجا میره
می مونه، می مونه، تا که از راه در می ره
دیوونه، دیوونه، که دلش هرجا میره
می مونه، می مونه، تا که از راه در می ره
دیوونه، دیوونه، که دلش هرجا میره
می مونه، می مونه، تا که از راه در می