Delvapasi


Lyrics by: Abdoljabar Kakayee
Nima Masiha

من از حادثه رد کن
تو شبای دل شکستن
می خوام از تو جون بگیرم
می خوام عاشقت بشم من

دنیا تردید یه فهمه
بین موندن و نموندن
یه روزی فرشته بودیم
ما رو تا کجا کشوندن

پاشو از خواب توهم
گره چشماتو وا کن
اگه دلواپس نوری
پاشو خورشید صدا کن

سایه ها بازی نورن
گاهی با هم گاهی بی هم
تو مسافری و اینجا
داری دل می بندی کم کم


من از حادثه رد کن
من به جایی نرسیدم
زندگی یه جای دیگه س
من فقط سایه شو دیدم

Delvapasi from album: Scent of Yesterday