Delbar


Nahid

میدونی که تورو دوس میدارم
بیا مال تو هرچه دارم
تادنیا دنیا دنیاس
خودمو بتو میسپارم
دل که دلبری نداره
همدمو همسری نداره
تو قفس میمونه و میمیره
مثه کفتری که پری نداره
بیا که یار هم بشیم
دلو. دلدار هم بشیم
بیا که منو تو چلچراغ شبای تار هم بشیم
میدونی که میدونم نمیشه
بمونیم تنها همیشه
میدونم که میدونی نمیشه
که باشیم تنها همیشه
بیا منو تو ما بشیم
رفیق با وفا بشیم
بیا منو تو قصه ی کتاب عاشقا بشیم
تا که تو هستی هستم
بیتو که میشکستم
تو که نیستی عزیزم از خودمو دنیا خستم
میدونی که تورو دوس میدارم
بیا مال تو هرچه دارم
تادنیا دنیا دنیاس
خودمو بتو میسپارم
دل که دلبری نداره
همدمو همسری نداره
تو قفس میمونه و میمیره
مثه کفتری که پری نداره
بیا که یار هم بشیم
دلو. دلدار هم بشیم
بیا که منو تو چلچراغ شبای تار هم بشیم
میدونی که میدونم نمیشه
بمونیم تنها همیشه
میدونم که میدونی نمیشه
که باشیم تنها همیشه
بیا منو تو ما بشیم
رفیق با وفا بشیم
بیا منو تو قصه ی کتاب عاشقا بشیم
تا که تو هستی هستم
بیتو که میشکستم
تو که نیستی عزیزم از خودمو دنیا خستم