Delakam


Ramesh

می دونم ای دلکم زودی آزرده می شی
با یه قهر با یه ناز می شکنی
تا می گم ای دل کم طاقت من یا بسوز یا بساز می شکنی
جاده رو بیراهه نرو حرف منو گوش بکن
بچگی رو کنار بذار عشقو فراموش بکن
تا یه چش زیبا دیدی فرار کن
تا یه قد رعنا دیدی فرار کن
خودتو به اون را بزن همیشه
تا نگاهه آشنا دیدی فرار کن
دلکم سوختن و ساختن آخه تا کی
دلکم همیشه باختن آخه تا کی
دلکم فریب دنیا آخه تا کی
خوب و از بد نشناختن آخه تا کی
جاده رو بیراهه نرو حرف منو گوش بکن
بچگی رو کنار بذار عشقو فراموش بکن