Del Toro Mikhad


Guiti

می دونی دل میخوادت قهرتو آغاز می کنی
دلم آتیش می گیره وقتی برام ناز می کنی
دل خونم تا میاد پیش تو بیتابی کنه
اونو بیرون می کنی، اخم فراون می کنی
وای...آخه دیوونه دله، چیزی که حیروونه دله
دل تو رو میخواد دل تو رو میخواد
اگر پروانه بشی پر بکشی تو آسمون
اگه با عشوه بگی یار نمیخوام تو این جهون
دل رسوا تو رو پیدا می کنه
غم بی مهریتو حاشا می کنه
وای ,آخه دیوونه دله، چیزی که حیروونه دله
دل تو رو میخواد دل تو رو میخواد
اگر پروانه بشی پر بکشی تو آسمون
اگه با عشوه بگی یار نمیخوام تو این جهون
دل رسوا تو رو پیدا می کنه
غم بی مهریتو حاشا می کنه
وای ,آخه دیوونه دله، چیزی که حیروونه دله
دل تو رو میخواد دل تو رو میخواد
می دونی دل میخوادت قهرتو آغاز می کنی
دلم آتیش می گیره وقتی برام ناز می کنی
دل خونم تا میاد پیش تو بیتابی کنه
اونو بیرون می کنی، اخم فراون می کنی
وای...آخه دیوونه دله، چیزی که حیروونه دله
دل تو رو میخواد دل تو رو میخواد
دل تو رو میخواد دل تو رو میخواد
دل تو رو میخواد دل تو رو میخواد
دل