Bigharar


Viguen

دل بیقراره آروم نداره
دل بیقراره آروم نداره
دل بیقراره آه آروم نداره
چون کسی روکه دوست دارم
انگشت شماره وفا نداره صفا نداره
چون می دونه دوستش دارم هی درفراره
شبها توی خواب می بینم میاد کنارم
می گه به جزتوکسی رو من دوست ندارم
رویای شیرین شبم وقتی می میره
تامنه عاشق توبیداری پامی ذارم
دل بی قراره آروم نداره
چون کسی روکه دوست دارم
انگشت شماره وفا نداره صفا نداره
چون می دونه دوستش دارم هی درفراره
دل بی قراره آروم نداره
چون کسی روکه دوست دارم
انگشت شماره وفا نداره
چرا صفا نداره چون می دونه دوستش دارم هی در فراره
قصه عشق وعاشقی توی کتاب مثل یه دریا می مونه اما سراب
حالا که من عاشق شدم تو این زمونه
تموم نقشه های من نقش برآب
دل بی قراره آروم نداره چون کسی رو که دوست دارم
انگشت شماره وفا نداره چرا صفا نداره
چون می دونه دوستش دارم هی در فراره
دل بی قراره آروم نداره
چون کسی رو که دوست دارم انگشت شماره وفا نداره صفا نداره
چون می دونه دوستش دارم هی در فراره
چون می دونه دوستش دارم هی در فراره
آره دل بی قراره