Beyne Man Va To


Nahid

بین من و تو بین تو و من
چی کم داریم عاشق شدن
اگه غم داره باز دل من
تورو کم داره این دل من
بین من و تو بین تو و من
چی کم داریم عاشق شدن
اگه غم داره باز دل من
تورو کم داره این دل من
بیایی می خندم به تو دل می بندم
می دونی به عشقت عمریه من پابندم
تو بگی می میرم می دونی اسیرم
بگی یا نگی دل از تو من نگیرم
بین من و تو بین تو و من
چی کم داریم عاشق شدن
اگه غم داره باز دل من
تورو کم داره این دل من
بین من و تو بین تو و من
چی کم داریم عاشق شدن
اگه غم داره باز دل من
تورو کم داره این دل من
آره غم داره دلم تورو کم داره دلم
اگه گریه س کار من نشدی تو یار من
اگه بغضه تو گلوم تو نشستی روبروم
توی روزگار من تو شدی بهار من
می شینم به انتظار تا بیای به دیدنم
عمریه منتظر تو و عاشق شدنم
می شینم به انتظار تا بیای به دیدنم
عمریه منتظر تو و عاشق شدنم
بین من و تو بین تو و من
چی کم داریم عاشق شدن
اگه غم داره باز دل من
تورو کم داره این دل من
بین من و تو بین تو و من
چی کم داریم عاشق شدن
اگه غم داره باز دل من
تورو کم داره این دل من