Ba Name To


Mohammad Nouri

اکنون ، تو رفته ای ، تو رفته ای تو رفته ای تو رفته ای
من باد را با نام تو می خوانم ، من رود را با نام تو می خوانم ، من خویش را با نام تو می خوانم
با نام تو می خوانم ، با نام تو می خوانم
اکنون تو رفته ای

در صبحگاهان ، در صبحگاهان ، من چشم را ، با نوم تو می شویم ، من قلب را با عشق تو می شویم ، من آب را با نام تو می خوانم،
با نام تو می خوانم ، با نام تو می خوانم
من باد را با نام تو می خوانم ، من نور را با نام تو می خوانم ، من خویش را با نام تو می خوانم
اکنون تو رفته ای

در صبحگاهان ، در صبحگاهان ، من چشم را ، با نوم تو می شویم ، من قلب را با عشق تو می شویم ، من آب را با نام تو می خوانم،
با نام تو می خوانم ، با نام تو می خوانم
من باد را با نام تو می خوانم ، من نور را با نام تو می خوانم ، من خویش را با نام تو می خوانم ، من خویش را با نام تو می خوانم
اکنون تو رفته ای