Ashegh Shodam Man (English: I fell in love)


Ahdieh

عاشق شدم من در زندگانی
بر جان زد آتش
عشق نهانی
یک سو غم او
یک سو دل من
در تار مویی
در این میانه دل میکشاند ما را بسویی
عاشق شدم من در زندگانی
بر جان زد اتش عش نهانی
جانم از این عشق
بر لب رسیده
اشک نیازم بر رخ چکیده
یک سو غم او یک سو دل من
در تار مویی
در این میانه دل میکشاند ما را بسویی
زین عشق سوزان
بی عقل و هوشم
می سوزم از عش
اما خموشم
ای گرمی جان
هر جا که بودی بی ما نبودی
هر جا که رفتی من با تو بودم تنها نبودی
یک سو غم او
یک سو دل من در تار مویی
عاشق شدم من
در زندگانی
بر جان زد اتش
عشق نهانی
جانم از این عشق
بر لب رسیده
اشک نیازم بر رخ چکیده

Ashegh Shodam Man from album: Scent of Yesterday 2


Add MP3 $0.99


2009-11-16 14:06:32
Add Sheet Music PDF $3.99

Ashegh Shodam Man Sheet Music

2009-11-16 14:53:08


Ashegh Shodam Man from album: Piano Sheet Music


Add MP3 $0.99


2010-09-19 12:59:40


Ashegh Shodam Man from album: Sheet Music


Add MP3 $0.99


2010-09-19 12:59:54
Add Sheet Music PDF $3.99

Ashegh Shodam Man Sheet Music

2010-09-19 14:36:13
Easy


Ashegh Shodam Man from album: Diar 3


Add MP3 $0.99


2010-10-15 04:38:32


Ashegh Shodam Man from album: Chords


Add Chords PDF $0.99


2012-07-18 15:03:12


Ashegh Shodam Man from album: Easy Piano


Add MP3 $0.99


2013-07-13 20:47:55