Ashegh Maneh


Fataneh

عاشق منه دوست داره منو
عاشق منه دوست داره منو
عاشق منه دوست داره منو
عاشق منه دوست داره منو
اون که میگه کاری به کار من نداره
حوصله ای واسه ی عاشق شدن نداره
می خواد که پر درآره از کارم سر درآره
قاصد خوش خبر شه واسم خبر بیاره
عاشق منه دوست داره منو
قسم می خوره دوست داره منو
با نگاش می گه دوست داره منو
باورم اینه دوست داره منو
دل میگه باور کنم
با بد و خوبش سر کنم
تو سایه بون چشماش
خستگیمو در کنم
تو آسمون عشقش
فکر بال و پر کنم
واسه ی روز مبادا
اسمشو از بر کنم
دل می گه اصرار کنم
قلبمو وادار کنم
روزی هزار دفعه این
جمله رو تکرار کنم
عاشق منه دوست داره منو
قسم می خوره دوست داره منو
با نگاش می گه دوست داره منو
باورم اینه دوست داره منو
عاشق منه
دوست داره منو
عاشق منه
دوست داره منو
دوست داره منو

دل میگه باور کنم
با بد و خوبش سر کنم
تو سایه بون چشماش
خستگیمو در کنم
تو آسمون عشقش
فکر بال و پر کنم
واسه ی روز مبادا
اسمشو از بر کنم
دل می گه اصرار کنم
قلبمو وادار کنم
روزی هزار دفعه این
جمله رو تکرار کنم
عاشق منه دوست داره منو
قسم می خوره دوست داره منو
با نگاش می گه دوست داره منو
باورم اینه دوست داره منو
عاشق منه دوست داره منو
قسم می خوره دوست داره منو
با نگاش می گه دوست داره منو
باورم اینه دوست داره منو