Arosi


Fataneh

عروس خوشگل و نازی دوماد بهش می نازی
بگیرین دست هم رو که هر دو هستین راضی
چقدر لایقه دوماد عروس مبارکت باد
چقدر به هم می آیین مثل شرین و فرهاد
آی عروس خوشگل که بردی از دوماد دل
بله رو گفتی فوری نکردی کارو مشکل
به به به به چه شبی داریم شب شادی و نوره
به به به به چه شبی داریم شب جشن و سروره
به به به به چه شبی داریم شب شادی و نوره
به به به به چه شبی داریم شب جشن و سروره
امشب شما آی عروس و دوماد
قول به هم بدین عاشق بمونین
هرگز ز هم خرده نگیرین
قدر هم دیگه رو خوب بدونین
شاه دوماد بدون رودرواسی
حالا باید عروسو ببوسی
شاه دوماد بدون رودرواسی
حالا باید عروسو ببوسی
ببوس ببوس یالا ببوس
ببوس ببوس زودتر ببوس
ببوس ببوس یالا ببوس
ببوس ببوس زودتر ببوس
به به به به چه شبی داریم شب شادی و نوره
به به به به چه شبی داریم شب جشن و سروره
به به به به چه شبی داریم شب شادی و نوره
به به به به چه شبی داریم شب جشن و سروره