Ahooye Farari


Viguen

لبت به خنده وارفته ای گل
رو لاله گوش داری یه دسته سنبل
اشکت نبینُم به روی مژگون
دردت به جونُم ای خدا فدات کنم جون
خونُمت با بی قراری تو چو آهوی فراری
سر به هامون می‌گذاری

لبت به خنده وارفته ای گل
رو لاله گوش داری یه دسته سنبل
اشکت نبینُم به روی مژگون
دردت به جونُم ای خدا فدات کنم جون
خونُمت با بی قراری تو چو آهوی فراری
سر به هامون می‌گذاری

دونه دونه اشک مو مثال بارون روی دامونم ریخت
دامونم دریاچه بی
سامونم سراچه بی
دل مو تنباچه بی وای
چه کنم چه چاره جویم
به که درد خود بگویم
همچو کنجا ته بمویم

لبت به خنده وارفته ای گل
رو لاله گوش داری یه دسته سنبل
اشکت نبینُم به روی مژگون
دردت به جونُم ای خدا فدات کنم جون
خونُمت با بی قراری تو چو آهوی فراری
سر به هامون می‌گذاری

دونه دونه اشک مو مثال بارون روی دامونم ریخت
دامونم دریاچه بی
سامونم سراچه بی
دل مو تنباچه بی وای
چه کنم چه چاره جویم
به که درد خود بگویم
همچو کنجا ته بمویم
به که درد خود بگویم
همچو کنجا ته بمویم