2-5-3


Lyrics by: Behzad Bemani
Ali Lohrasbi

برو هر جای این دنیا که می خوای
تو اینجایی توی قلبم تو خونم
کنارت رو زمین جایی ندارم
هوادارت که می تونم بمونم
من دیوونگیم رو دوست دارم
همین که عشق تو عین عذابه
جنون بالاتر از اینکه یکی هست
که هر شب با لباس تو بخوابه
جنون بالاتر از اینکه یکی هست
از هر جایی تو می بازی ببازه
تورو یک روز دیده یک جایی
ازت یک عمر اسطوره بسازه
برو هر جای این دنیا که می خوای
تو اینجایی توی قلبم تو خونم
کنارت رو زمین جایی ندارم
هوادارت که می تونم بمونم
چه حالی میشی از اینکه یه دنیا
تمام سال پای تو بشینن
از اینکه لحظه گل کردنت رو
شبی صد بار آهسته ببینن
چه حالی میشی از اینکه یه روزی
یه دنیا در کنارت زیر و رو شن
از اینکه مردم یک شهر امروز
اون رنگی که میپوشی بپوشن
برو هر جای این دنیا که می خوای
تو اینجایی توی قلبم تو خونم
کنارت رو زمین جایی ندارم
هوادارت همیشه میمونم