مادر


ترانه سرا: ژیلا مساعد
سیمین قدیری

از تو چشمای تو درياها مياد
از تو دستات همه روياها مياد
وقتيكه از همه چی خسته می شم
وقتی كه غمگين و افسرده می شم
يه تبسم از لبات همه دنيامو زيبا می كنه
يه تبسم از لبات همه دنيامو زيبا می كنه

همه سرها به روی سينه تو
همه غصه ها برای دل تو
پشت اين دامن جادويی پاك
همه ترسا می ريزن به روی خاك
يه تبسم از لبات همه دنيامو زيبا می كنه
يه تبسم از لبات همه دنيامو زيبا می كنه

همه سرها به روی سينه تو
همه غصه ها برای دل تو
پشت اين دامن جادويی پاك
همه ترسا می ريزن به روی خاك
يه تبسم از لبات همه دنيامو زيبا می كنه
يه تبسم از لبات همه دنيامو زيبا می كنه
يه تبسم از لبات همه دنيامو زيبا می كنه
يه تبسم از لبات همه دنيامو زيبا می كنه

مادر از آلبوم: آوازهای دیگر