سیاه


ترانه سرا: ژیلا مساعد
سیمین قدیری

شبا توی سياهی
ماه در مياد چه ماهی
قشنگه روی برفا
هر نقطه سياهی
يادم مياد چشم سياه
موي سياه از قديما
چشم سياه موی سياه از قديما از نديما
تا صبح اگر بيدار باشی
از سياهي بيزار می شی
می گن سياهی غم داره
انگار يه چيزی كم داره

سیاه از آلبوم: آواز فصلها و رنگها