دو چشم بسته من


ترانه سرا: احمدرضا احمدی
سیمین قدیری

دو چشم بسته من رو
صدای خسته من رو
كسی باور نداره
كسی باور نداره
من از فصل زمستونم
من از سرما و بارونم
كسی باور نداره
كسی باور نداره
خونه بارون می گيره
دل من جون می گيره
همه اينها قصه بود
كسی باور نداره

دو چشم بسته من از آلبوم: آوازهای دیگر