تابستان


ترانه سرا: ژیلا مساعد
سیمین قدیری

پرنده باز می خونه
از رو درخت تو لونه
می گه تابستون اومد
سپیدی و نور اومد
دشتا پر از آفتابن
چمنها غرق خوابند
آهوها زیر سایه
تمام روز می خوابن
گلهای آفتابگردون
منتــظر آفتابن
نورهای گرم و زیبا
به ساقه شون می تابن

تابستان از آلبوم: آواز فصلها و رنگها