Milad Torabi - Lyrics, Sheet Music, Chords


2017-05-21 00:05:35


Lyrics of Songs related to Milad Torabi

بدون تو چیا کشیدم من ، خوشی ولی خوشی ندیدم من
تو اول مسیر خوشبختی . تهه دنیا رسیدم من
...
لطفت همیشه شامل حالمه اصلا تو خیلی فرق داری با همه
اجازه دادی به تو دل ببندم تا فهمیدی به تو علاقه مندم
...
داره حسی تو من بیدار میشه
جهان هم مثل من بیکار میشه
...