Maryam Ghazi - Lyrics, Sheet Music, Chords


2017-04-24 00:23:04

2012-02-19 18:38:54


Lyrics of Songs related to Maryam Ghazi

ای تو بهانه واسه موندن ای نهایت رسیدن
ای تو خود لحظه بودن تو طلوع صبح خورشید دمیدن
...
لحظه‌هارو با تو بودن
در نگاه تو شکفتن
...