Ali Akbar Yaghitabar - Lyrics, Sheet Music, Chords


2015-09-10 04:06:17

2015-09-10 17:18:37


Lyrics of Songs related to Ali Akbar Yaghitabar

تو از غم نومه سر ریزی، من از خون قناری‌ها
به مسلخ می‌کشن پاتو به جرم سر به داری‌ها
...