معین شیرپور - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانه


2017-05-21 01:30:36


متن آهنگهای معین شیرپور

تو این دنیای آرومی که میبینی
فقط آغوش تو هر لحظه کم دارم
...