ید الله رویائی - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانه


2010-05-03 06:52:49


متن آهنگهای ید الله رویائی

سر خونه ی دلم ، لونه ی غمم ، یاد او نشسته
یاد تِسمه و تفنگ ، قِطار فشنگ ، مادیون خسته
...