یاشار صباحی - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانهمتن آهنگهای یاشار صباحی

حس درد سبز عشقی
با یه دریا پر از امید
...