یاسمین - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانه


2010-10-17 16:37:30

2010-10-17 16:37:22

2013-05-09 20:57:26

سیمین بری

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2011-11-16 14:56:46

2016-07-22 05:46:28


متن آهنگهای یاسمین

سیمین بری گل پیکری آری
از ماه و گل زیباتری آری
...
دیدم تو خواب وقت سحر
شهزاده ای زرین کمر
...