یاسر محمودی - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانه


2014-04-16 02:22:10

2014-04-17 17:56:14

2015-11-20 22:06:28


متن آهنگهای یاسر محمودی

هااااااااااااا
خستم از انتظااااااااار
...
نگران خودمم که چجوری بی تو بمونم
دوری و ندیدن تو کاره من نیست نمی تونم
...