گلپا - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانه


2014-11-11 04:10:20

درویش

خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان


سطح - متوسط
همراه با انگشت نگاری
خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان


2014-11-03 21:29:25


متن آهنگهای گلپا

اشک من خودتو نگه دار
نیا پایین منو رسوا می کنی
...
حاشا که منحاشا که من به موسم گل ترک می کنم
من لاف عدل میزنممن لاف عدل میزنم این کار کی کنم)
...
درویشم و دنیا ، واسم یه مشت خاکه
همه دار و ندارم ، فقط یه دل پاکه
...
(در دستگاه سه گاه)
(حمیرا ؛ گوشه مغلوب به درآمد سه گاه)
...
می دونستی که خاک ، فرش منه ،
رفتی نموندی
...
هوس میکده داره دل دیوونه من
نمیدونه بی تو ایام بهارو چه کنه
...