کیوسک - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانه


آدم معمولی

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2012-01-30 15:47:47


متن آهنگهای کیوسک

من اون فیلمو ندیدم نه اون شعر و نخوندم
این بابا رو نمی شناسم هیچ وقت اون ور نبودم
...