کوروش سمیعی - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانه


2014-11-11 02:28:12

زیبا

خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان


سطح - متوسط
همراه با انگشت نگاری
خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان


2014-10-30 23:45:26


متن آهنگهای کوروش سمیعی

همین که یاد تو با منه زیباست
به عشقت نبض من میزنه زیباست
...
دستامو که بگیری در من شکفته می شی
چشماتو که ببندی زیبای خفته می شی
...
دستامو که بگیری در من شکفته می شی
چشماتو که ببندی زیبای خفته می شی
...