کوروس سرهنگ زاده - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانه


2019-07-22 00:17:11


متن آهنگهای کوروس سرهنگ زاده

دیگه عاشق شدن ناز کشیدن
فایده نداره نداره دیگه دنبال آهو دویدن
...