کریم محمودی - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانه


خورشید

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2011-10-04 06:37:50

2016-07-25 14:22:14

2016-08-08 04:51:39


متن آهنگهای کریم محمودی

چشمام اگه آهو بشه تو صحرا
دستام اگه قایق بشه تو دریا
...
چشمام اگه آهو بشه تو صحرا
دستام اگه قایق بشه تو دریا
...
آهای دختر دریا
بازم صبح شده پیدا
...