کریم فکور - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانه


2017-05-28 06:33:54


متن آهنگهای کریم فکور

چه شبی چه مهی چه هوایی
چه هوای خوشی چه صفایی
...
گل مریم
گل مریم سر راه تو پرپر کردم
...
کجایی که از غمت ناله میکند عاشق وفادار گلنار
کجایی که بی تو شد دل اسیر غم دیده ام گهر بارگلنار
...