کامران جهانبانی - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانهمتن آهنگهای کامران جهانبانی

شبا وقتی که تنها می مونم تو خونه
نگا می کنم به عکس تو عاشقونه
...