کاظم عالمی - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانه


2017-04-24 00:23:04


متن آهنگهای کاظم عالمی

یه شب تو خواب ،خواب میدیدم ایران عروسی کرده
هرکی با هرکی قهر بوده ،رفته روبوسی کرده
...
ای تو بهانه واسه موندن ای نهایت رسیدن
ای تو خود لحظه بودن تو طلوع صبح خورشید دمیدن
...
اگر قدم رنجه کنی
اگر قدم رنجه کنی
...
اگر قدم رنجه کنی
اگر قدم رنجه کنی
...