پرویز مشکاتیان - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانه


2016-10-21 17:19:36


متن آهنگهای پرویز مشکاتیان

بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم
فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو دراندازیم
...