پرویز غیاثیان - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانه


خورشید

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2011-10-04 06:37:50

2016-07-25 14:22:14

2016-08-08 04:51:39


متن آهنگهای پرویز غیاثیان

آهای دختر دریا
بازم صبح شده پیدا
...