پدرام مرندیز - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانهمتن آهنگهای پدرام مرندیز

ای عشق منم از تو سرگشته و سودایی
من در همه ی عالم مشهور به شیدایی
...